February 9, 2018

Bài tập vẽ hình chiếu thứ 3 – h18

Đề Video mô hình
February 8, 2018

Bài tập vẽ hình chiếu thứ 3 – h20

Đề Video mô hình 3d
February 8, 2018

Bài tập vẽ hình chiếu thứ 3-h22

Đề Video mô hình 3D
February 7, 2018

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật

Hỗ trợ vẽ kỹ thuật, các bạn chụp ảnh bài tập cho 2 hình chiếu vẽ hình chiếu thứ 3 comment vào bài viết này hoặc […]